Voorwaarden2018-08-28T13:32:51+00:00

Voorwaarden

Voorwaarden Obligatie

  1. De lening is voor onbepaalde tijd. Brouwerij Egmond bv geeft ten bewijze van het bestaan van deze lening een genummerd certificaat uit.
  2. Het certificaat geeft recht op uitbetaling in natura (Sancti Adalberti en/of andere toekomstige biersoorten van Brouwerij Egmond bv), op basis van een rente van 8%, tegen de in de winkel geldende consumentenprijs. De betaling vindt één keer per jaar plaats.
  3. Bij verhindering kan de rente uiterlijk 3 maanden na de betaaldag geïncasseerd worden. Na 3 maanden komt het recht op uitbetaling van de rente te vervallen (tenzij u contact opneemt om een regeling te treffen).
  4. Aflossing geschiedt op initiatief van een der partijen, met een opzegtermijn van 3 maanden met dien verstande dat de geldnemer aflossing mag weigeren indien in het betreffende kalenderjaar reeds meer dan 10% van het totaal der leningen aan particulieren is ingelost, aan te tonen door inzage in het deelnemersregister.
  5. Het certificaat krijgt de symbolische naam ‘Obligatie’ en houder ervan draagt de eveneens symbolische eretitel ‘lid van de Broederschap Sancti Adalberti’. Van een vereniging in de zin der wet is geen sprake.