Onze historie2017-07-05T13:56:39+02:00

Onze historie

Omstreeks 690 na Christus kwam Adelbert naar onze streek om de Friezen die hier woonden te kerstenen. Hij vestigde zich op een plekje in de duinen dat Egmond genoemd werd. Aan Adelbert worden veel wonderen toegeschreven.

De Adelbertusakker

In 740 overleed Adelbert en hij werd begraven op zijn plekje in de duinen, dat al spoedig een bedevaartsoord werd. In 922 kwam het gebied in handen van Graaf Dirk I, de eerste graaf van Holland. Dirk I had een nonnenkloostertje in Hallem (nu Egmond-Binnen). Adelbert verscheen in de droom van Wilfsit, een der nonnen, en zei dat men hem moest opgraven en opnieuw begraven in het kloostertje van Hallem. Dirk liet het gebeente van Adelbert opgraven en toen gebeurde het wonder.

De bron

Op de plek waar ze hem vonden welde een bron op. Sinds die tijd is deze bron altijd aanwezig geweest en men beweerde dat het water oogziekten en dwaasheid genas. Aan Adelbert worden veel wonderen toegeschreven. Die wonderverhalen zijn in 980 opgeschreven en het blijkt dat Adelbert door de bevolking al spoedig als heilige werd vereerd. Zowel christenen als niet-christenen riepen zijn hulp in.

De stenen abdij

Het houten klooster werd vervangen door een stenen abdij die uitgroeide tot een centrum van kennis en macht. Tot in de wijde omtrek had de abdij bezittingen en de monniken stonden aan de basis van de inrichting van het land. Tot in het jaar 1573. In de strijd tegen de Spanjaarden werden alle kerken en grote gebouwen in de omgeving verwoest door Dirk van Sonoy. Zo ook de abdij van Egmond. Maar uit de geschiedschrijving weten we dat Sonoy de brouwketel had meegenomen om wapentuig van te maken.
Of er daadwerkelijk bier gebrouwen werd is zeer waarschijnlijk. Bier was destijds gezonder dan water en men dronk het regelmatig.
Elke plaats had zijn eigen brouwerijen en in Haarlem was brouwer een van de meest voorkomende ambachten. Alkmaarse bierbrouwers hadden zelfs een eigen duinwaterwinpunt bij Schoorl. Het zuivere en schone duinwater werd met speciale boten naar de Bierkade verscheept. Eeuwenlang heeft de ruïne in het landschap gestaan, totdat de laatste steen was verkocht. Pas van 1935 tot 1950 is er een nieuwe abdij gebouwd.

De abdij van Egmond

Met een onderbreking na de reformatie is in Egmond al meer dan duizend jaar een gemeenschap van Benedictijnse monniken te vinden die dagelijks bidt en werkt en in leven en werken ervan getuigt hoe goed een leven met God is. Benedictijnse monniken vormen een contemplatieve gemeenschap. Toch is de missie van de gemeenschap niet alleen God en elkaar te dienen maar ook daar vanuit naar buiten te getuigen van de ruimte die deze manier van leven geeft.

De missie krijgt gestalte in:

  • De gebedsdiensten en de dagelijkse eucharistie;
  • Ontvangst van gasten in het gastenhuis;
  • Cursussen en lezingen;
  • Het Benedictijns Tijdschrift;
  • Concerten;
  • Boeken;
  • Religieuze artikelen, te koop in de abdijwinkel.

Abdijgemeenschap

De Sint Adelbertabdij is een rooms-katholieke leefgemeenschap van mannen, jong van geest, die het evangelische ideaal van Gods koninkrijk -de heerschappij van Gods liefde- in hun leven zoeken te realiseren. Zij betrachten dit in een leven van broederlijke liefde, een leven dat gericht is op gebed en onderlinge dienstbaarheid.

Om deze website te bezoeken moet je 18 jaar of ouder zijn. Geef aan dat je minimaal 18 jaar bent. Zo niet klik op exit.