Duurzaam brouwen

Duurzaam brouwen

AMBITIE – Brouwerij Egmond richt zich op ambachtelijk gebrouwen bieren van de allerhoogste kwaliteit. Die kwaliteit moet ook tot uiting komen in de wijze waarin wordt omgegaan met landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden.

Verduurzaming van de grondstoffen

De brouwerij zal het biologisch telen van grondstoffen zoals gerst, tarwe en hop zoveel mogelijk stimuleren. Er zal samenwerking gezocht worden met agrarische bedrijven in de onmiddellijke omgeving. Met deze agrari‘rs kan een plan van aanpak gemaakt worden om tot verduurzaming van de productie te komen. Er kunnen vaste teeltafspraken gemaakt worden. Het kan een impuls voor de regio betekenen.
De verduurzaming van de landbouw zal ook een impuls betekenen voor de landschappelijke waarde en de biodiversiteit. Extensief beheerde graanvelden, afgewisseld met bloemrijk grasland passen geheel binnen de doelstellingen van rijk, provincie en gemeente ten aanzien van gebruiksfuncties in het landelijk gebied.

Actief in dorp en regio

Brouwerij Egmond wil een actieve rol gaan spelen in het dorp en de regio. Niet alleen steunt zij door haar inkoop de lokale agrarische sector maar zal zij ook de lokale verenigingen ondersteunen. Er zal actief gewerkt worden aan een programma voor verantwoord alcoholgebruik. Vanuit de brouwerij kan een wandeling over het Monnikenpad gemaakt worden, waar kan worden kennisgemaakt met het unieke landschap. Door royalties af te dragen aan de abdij van Egmond wordt een bijdrage geleverd aan de instandhouding van dit patrimonium.

Verpakking

Ten aanzien van het milieu is er nog veel winst te halen uit het gebruik van verpakkingen. Er wordt gebruik gemaakt van glas zonder statiegeld. Statiegeld is ooit begonnen als methode van de leveranciers van producten om de kosten voor hun verpakkingsmateriaal zo laag mogelijk te houden. Door hergebruik van flessen werden de kosten gedrukt. Rond 1980 werden de kosten van verpakkingen, zoals glas, echter zo laag, dat hergebruik om die reden niet meer kosteneffectief was. Gebruikt glas wordt inmiddels vooral ingezameld via de glasbak, waarna het tot nieuw glas wordt omgesmolten, in plaats van de oude flessen te reinigen en opnieuw te vullen. Want ook het transport en reinigen van flessen is milieubelastend.
De 4-pack verpakking is ontwikkeld voor de retail en wordt op verzoek geleverd. De verpakking is gemaakt van FSC karton en wordt in 1 kleur bedrukt.
Er worden geen stalen fusten gebruikt, maar zgn. Keykeg fusten, gemaakt van recyclebaar materiaal. Het one-way fust is milieuvriendelijker dan de roestvrijstalen fusten, zowel in productie als in transport.

Energie

Brouwerij Egmond zal voor een groot gedeelte in eigen energie voorzien door bij de bouw hiervoor al voorzieningen te treffen. Bijvoorbeeld het biogas dat op de bedrijfsafvalwaterzuivering ontstaat, kan efficiënt worden omgezet in groene energie.

Water

Productiewater
Een brouwerij gebruikt gemiddeld 4,5 hl water per hl bier. De meeste brouwerijen gebruiken grondwater, leidingwater en water uit eigen bronnen. Onderzocht zal worden welk watergebruik in Egmond-Binnen voor het milieu het meest gunstig is.

Afval is voedsel

Er zijn twee afvalstromen. Bierbostel komt vrij bij de productie van bier en is een hoogwaardig eiwitrijk veevoer. Bierbostel wordt vooral gebruikt door melkveehouders die het eiwitgehalte in het voederrantsoen willen verhogen. Ook bevordert het de penswerking van de koe waardoor het voer beter verteerd kan worden. De melkveehouders in de omgeving zullen het graag komen ophalen. De milieuwinst is duidelijk: minder import van soja. De tweede groep bestaat uit de restproducten, waarvan 99% gerecycled wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *